Priser

Lægeerklæring ved sygdom, til arbejdsgiver800 kr
Lægeerklæring ved sygdom, studerende300 kr
Mulighedserklæring800 kr
Varighedserklæring800 kr
Hastetillæg til lægeerklæringer, ved svarfrist kortere end 14 dage1.000 kr
Frihåndsattest, lille375 kr
Frihåndsattest, stor750 kr
Kørekortsattest 625 kr
Kørekortsattest Diabetes / Erhverv750 kr
Ansøgning om handicapparkering625 kr
Helbredsattest jernbanepersonale2.250 kr
Helbredsattest natarbejde2.250 kr
Studieophold / High school attest2.500 kr
Helbredsattest til sportsbegivenhed, fx maraton750 kr
Værgemålsattest2.000 kr
Funktionsattester (FP420-FP490)3.000 kr
Blodtryks- og lipidattest (FP220)2.500 kr
Afbestilling af rejse FP910, prisen er fastsat i Attestnøglenca 754 kr
Attest til A-kasse, AR275, prisen er fastsat i Attestnøglenca 684 kr
Ansøgning om medicintilskud250 kr
Øvrige attester pr påbegyndt 30 min2.000 kr
Gebyr ved udeblivelse fra private attester250 kr
1. kopi af journal0 kr
2. kopi af journal (og efterfølgende kopier)375 kr
Vaccinationsrådgivning375 kr
Vaccinationsgebyr pr stik200 kr
Stivkrampevaccine (selve vaccinen)250 kr
Influenzavaccine (selve vaccinen)250 kr
Konsultation privat/turist pr påbegyndt 15 min700 kr
Rykkergebyr for ubetalte regninger125 kr
Gruppe 2: Konsultation600 kr
Gruppe 2: Hjemmebesøg2.000 kr


Der findes en lang række andre privathonorarer for lægeerklæringer og attester, spørg i sekretariatet.

Betaling kan ske med MobilePay og kontanter.

Ved manglende betaling af en faktura ser vi os nødsaget til at fremsende en rykker og opkræve et rykkergebyr på 100 kr + moms.

Betalingsfristen efter modtagelse af en rykker vil herefter være 10 dage.